Pomoc serwisu

Niniejszy serwis internetowy został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii i oprogramowania. Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszych stron internetowych. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Aby korzystać ze strony należy dysponować przeglądarką internetową lub alternatywnym oprogramowaniem odczytującym dokumenty HTML, kompatybilnym z technologiami HTML 5.0 lub nowszą i CSS 3.0 lub nowszą, wspomaganymi przez język skryptowy JavaScript.

Strona jest możliwa w pełni do obsłużenia wyłącznie za pomocą klawiatury. Mechanizm ten działa w sposób standardowy dla współczesnych przeglądarek internetowych, tzn. nawigacja po kolejnych elementach odbywa się za pomocą klawisza TAB, przewijanie treści klawiszami strzałek, zatwierdzanie akcji elementu klawiszem Enter. Strona nie zawiera żadnych indywidualnych skrótów klawiaturowych, również takich, które mogłyby wchodzić w konflikt ze skrótami klawiatury używanymi przez technologie asystujące osób niepełnosprawnych. 

Aby usprawnić przeglądanie strony za pomocą klawiatury zapewniono ponadto dodatkowe sposoby nawigacji:

  • W głównym menu po zaznaczeniu aktywnym focusem pozycji zawierającej podmenu, podmenu to można rozwinąć i nawigować po nim za pomocą klawisza Escape lub klawisza strzałki w dół lub odpowiadających tym klawiszom skrótów klawiaturowych w czytniku ekranowym.
  • Główne menu, poza momentem, gdy aktywny focus zaznacza pozycję zawierającą rozwijalne podmenu, w każdej chwili można zamknąć naciskając klawisz Escape lub wybierając odpowiadający temu klawiszowi skrót w czytniku ekranowym.
  • Obsługa pól select (listy wyboru) w całym systemie odbywa się przy użyciu klawiszy strzałek, Enter i Escape lub odpowiadających tym klawiszom skrótów klawiaturowych w czytniku ekranowym. Gdy pole select zostanie zaznaczone aktywnym focusem, jego zawartość można rozwinąć oraz nawigować po niej klawiszami strzałek. Zatwierdzenie podświetlonej pozycji pola select odbywa się za pomocą klawisza Enter. Klawisz Escape zamyka pole select.

Podczas nawigacji klawiaturą każdy element strony przyjmuje aktywny focus wraz z zaznaczeniem kolorem aktywnego elementu.

Odtwarzacze audio i wideo dostępne w serwisie umożliwiają pełną obsługę wyłącznie za pomocą klawiatury, przy użyciu standardowego zestawu komend sterujących. Serwis oferuje także wyraźną informację, jeśli materiał multimedialny (np. film) został uzupełniony o napisy dla osób niesłyszących.

Wszystkie formularze wyszukiwania dostępne w serwisie zostały opracowane w sposób zapobiegający występowaniu błędów. Każda akcja podejmowana w jakimkolwiek formularzu wyszukiwania dostępnym na stronie kończy się sukcesem. Aby wyszukać jedno lub więcej słów w formularzu wystarczy wpisać je oddzielone spacjami. Jeśli w polu będą wpisane słowa niespełniające warunków danego pola, pole zachowa się tak, jakby było pozostawione puste i przeniesie użytkownika do strony wyszukiwania ze stosownym komunikatem lub skieruje do wyszukiwarki zaawansowanej.

System został także wyposażony w pola filtrowania zawartości w czasie rzeczywistym. Te pola także zostały skonstruowane w sposób zapobiegający występowaniu błędów. Ich użycie zawsze kończy się sukcesem, niezależnie od akcji podjętej przez użytkownika. Jeśli na aktualnej stronie nie ma treści zgodnej z wpisywanymi przez użytkownika literami, zgodnie z funkcjonalnością takiego pola, nie zostanie przefiltrowana żadna treść. 

Strona oferuje również menu szybkiego przechodzenia do treści, tzw. skiplinks, wywoływane klawiszem TAB, opis elementów znacznikami programistycznymi dostępnymi dla czytników ekranowych, a także – na każdej stronie i podstronie – wiadomość pomocniczą przeznaczoną dla użytkowników czytników ekranowych informującą o miejscu aktualnej lokalizacji w serwisie.

Last modified: Thursday, 19 May 2022, 3:51 PM